Returvillkor

Returvillkor

 

ALLMÄNT

Om du önskar att returnera en vara måste du först fylla i en returanmälan. Orsaken till returen kan vara att varan gått sönder, att vi har levererat fel produkter till dig eller att du helt enkelt ångrar ditt köp. Nordway Store erbjuder 14 dagars ångerrätt enligt Konsumentverkets regler.

Varan ska helst vara ouppackad vid nyttjande av ångerrätten. I annat fall bör orginalförpackningen finnas kvar i gott skick. Kom ihåg att packa med alla artiklar som ingått i försändelsen. Vid avsaknad av delar och/eller dokumentation betalar Nordway Store ej tillbaka fullt belopp.

 

AVBESTÄLLNING

Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats till dig. Nordway Store kan då inte kräva att du ska fullgöra köpet och betala för varan. Nordway Store har däremot rätt att kräva ersättning av dig för kostnader vi har haft i samband med beställningen, till exempel fraktkostnader.

 

SEXMÅNADERSREGELN

För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Han behöver dock inte ta ansvar för felet om han kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel. Nordway Store har trots konsumentköplagens sexmånadersregel, möjlighet att hjälpa dig med garantin på din produkt så länge den befinner sig inom fabriksgarantin.

 

LEVERANSTID

Lagerförda produkter packas och avsänds normalt samma eller nästkommande arbetsdag. Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar från det att produkterna lämnat vårt lager. Bekräftade datum anger när leverantören meddelat att produkten skall ankomma vårt lager. Preliminära/obekräftade datum som presenteras på www.nordwaystore.se skall anses som vägledande och kan förändras. Alla order lagda via www.nordwaystore.se registreras normalt för samlad leverans, dvs allt levereras så snart alla beställda produkter finns i lager. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig som kund. Om leveransförsening uppstår meddelar vi Dig detta genom e-post. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss.

 

RETURER

Då en vara ska returneras till Nordway Store ska vi i alla händelser alltid försett dig med ett returnummer innan retur; ett s.k. RMA-nummer. Detta RMA-nummer bör du ha tillhanda vid eventuella frågor kring din retur. Det ligger på ditt anvar som kund att se till att varan emballeras enligt våra instruktioner och att försändelsen märks tydligt med det erhållna returnumret.

Om varan har levererats från Nordway Store i ESD-emballage (d.v.s. antistatpåse eller specialförpackning som skyddar komponenten från statisk elektricitet), skall varan även returneras till Nordway Store i sådant emballage. I annat fall förverkas garantin eller rätten till ånger av varan. Om du är osäker på hur du ska returnera en vara, var vänlig kontakta Nordway Store för mer information.

Om du är privatkonsument har du rätt att få en fraktsedel skickad till dig. Har konsumenten lagt ut för frakten själv ersätter Nordway Store ej detta i efterhand. Om din anledning av retur vid besiktning hos Nordway Store ej skulle visa sig vara giltig och frakten har betalats av Nordway Store i förväg debiteras du som kund för fraktkostnad både tur och retur.

Ditt returnummer är giltigt i 10 dagar från det datum som ditt returnummer registrerats hos Nordway Store. Om försändelsen saknar returnummer tas försändelsen ej emot av Nordway Store. Returnumret måste därför klart och tydligt synas på paketet. Försändelser som skickas till Nordway Store med annat fraktsätt än vad som instruerats av Nordway Store, mottages ej. Nordway Store anvarar ej för eventuella inkompatibiliteter med kunds övriga hårdvara. Inkompatibilitet är ej giltig orsak för retur. I dessa fall kan retur endast göras inom 14 dagars ångerperiod. Det är helt upp till kund att se till att inköpta produkter passar ihop.

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig ifall identisk vara ej finns i lager eller är tillgänglig vid åtgärdstillfället.

Returavgiften ligger på 345:- och dras från ditt totala orderbelopp vid retur.

Mjukvara som t.ex ESET/Microsoft Office går ej returnera.

Skärmskydd till mobiltelefoner går ej att returnera.

 

OGILTIG RETUR

Om anledningen till din retur är garanti eller reklamation och följande fel påträffas utgår en avgift på 395 exkl moms för hantering och arbete, samt kostnader för frakt tur och retur.

 • Uppgivet fel kan ej påvisas.
 • Dokumentationen av fel/symptom är otillräcklig.
 • Varan är ej defekt.
 • Garantin är utgången eller förverkad p.g.a. ovarsam hantering, yttre påverkan eller felaktigt handhavande.
 • Returen refuseras p.g.a. otillräcklig eller felaktig emballering.

 

ATT TÄNKA PÅ

 • Ett erhållande av ett returnummer är inte samma sak som ett godkänt returärende.
 • Transportskadade varor hanteras inte av Nordway Store. Varor som mottages av kund med fraktskada skall anmälas till fraktbolaget, vanligtvis Post Nord, inom 7 dagar från mottagande. Kom ihåg att alltid spara emballaget.
 • Vid retur till Nordway Store skall varan emballeras väl med minst 5 cm packmaterial runt om varan. Då varan är levererad i ESD-emballage skall varan återsändas i sådant emballage. Varor som returneras till Nordway Store i undermåligt emballage återsändes utan åtgärd, samt att garantin därmed anses vara förverkad.
 • Vid retur av en vara skall samtliga tillbehör returneras, såsom drivrutiner, kablar, manualer etc.
 • Vid retur av t.ex. stationär dator kan vissa speciella returvillkor föreligga. Detta kan även gälla andra typer av produkter. Innan du gör en returansökan; läs på Nordway Stores supportsida, vad som gäller för just din typ av produkt.
 • Vid retur av en vara, bifoga alltid en kopia på tillhörande faktura.
 • Varan skall vara Nordway Store tillhanda innan garantitidens utgång. Garantitiden räknas från fakturadatum.
 • Märk försändelsen tydligt med erhållet returnummer. Märk ej och placera ej fraktsedlar på orginalemballaget. Paketera varan med en ytterkartong vid retur för att inte skada varans emballage ytterligare. Gods som ej märks med godkänt returnummer skickas tillbaka utan åtgärd.
 • Försändelser ska alltid skickas till oss som paket. Alla andra typer av försändelser returneras utan åtgärd. Detta gäller vadderade kuvert, rekommenderade försändelser, postförskott o.s.v.
 • Se till att varans fel är ordentligt dokumenterat, både i returansökan och i försändelsen. Felbeskrivningar som ”TRASIG”, ”DEFEKT”, ”FUNGERAR INTE” o.s.v. räknas ej som giltigt felmeddelande. Vid otillräcklig felbeskrivning utgår en felsökningsavgift på 375kr inkl. moms.